Category Archives: Translator

翻訳

無料のトランスレーター 🇯🇵

コミュニケーションで困っていますか?それとも、旅行?あるいは勉強ですか?翻訳

4希望する時にいつでも、携帯やタブレットから、100カ国の言語をすぐに翻訳できます!翻訳したいフレーズを入力して、原文と翻訳の言語をそれぞれ選択、そして「翻訳」のボタンを押します。テキストの下のボックスに翻訳文が表示されるので、他のアプリケーションやメール、SMS、Whatsapp、Facebookなど希望するところにコピーします。

また、翻訳の言語をもっとよく理解するために、原文のアクセントで単語を発音するボタンを用意しています。言語を学んでいる、あるいは言葉がわからない国への旅行を考えているならば、ぴったりのトランスレーターです。旅行に出かける時は必ず、このすばらしいアプリケーションを持参してください!

でき上がった翻訳を友人に知らせたい場合、手軽にFacebookウォールに直接掲載したり、Whatsapp、メール、SMS、その他携帯デバイスにインストールしているアプリケーション経由で翻訳を送信したりできます。

もしあなたがその言語を書くことができなかったり、相手にその人の言語で自分に話しかけて欲しい場合に、このトランスレーターの音声認識を利用すると、話し言葉は即座に読んだり翻訳したりできるテキストに変換できます。音声認識は、マイクのアイコンを押すだけです!

このアプリケーションの使用料は完全無料、翻訳サーバーにアクセスするためには、インターネット接続(WiFiか3G)が必要です。

100カ国の言語で利用可能、同じアプリケーションで制限なく翻訳できます。

このトランスレーターで提供できる言語は以下の通りです。(en)スペイン語、(es)英語、(pt)ポルトガル語、(de)ドイツ語、(hu)ハンガリー語、(ar)アラビア語、(id)インドネシア語、(bg)ブルガリア語、(ca)カタロニア語、(it)イタリア語、(cz)チェコ語、(ja)日本語、(zh-CHS)中国語(簡体字)、(lv)ラトビア語、(zh-CHT)中国語(繁体字)、(lt)リトアニア語、(ko)韓国語、(ms)マレー語、(ht)ハイチ語、(no)ノルウェー語、(da)デンマーク語、(fa)ペルシャ語、(sk)スロバキア語、(pl)ポーランド語、(sl)スロベニア語、(ro)ルーマニア語、(et)エストニア語、(ru)ロシア語、(fi)フィンランド語、(sv)スウェーデン語、(fr)フランス語、(th)タイ語、(the)ギリシャ語、(tr)トルコ語、(l)ヘブライ語、(uk)ウクライナ語、(hi)ヒンディー語、(ur)ウルドゥー語、(mww)ミャオ語、(vi)ベトナム語、(nl)オランダ語。

もしトランスレーターを気に入ったら、改善の機会を与えていただけると助かります。ご意見をお待ちしています。

トランスレーターを使ってくれて、ありがとうございます!

Преводач

Безплатен преводач
 🇧🇬

Имате проблеми с комуникацията, ученето или при пътуване?
5Сега вие можете да превеждате от и на 40 различни езика когато си поискате, с помощта на вашето мобилно устройство или таблет! Просто въведете фразата, която искате да преведете, изберете изходния език и езика, на който искате фразата да бъде преведена, и натиснете бутона „Translate” (Преведи). След това преводът ще се появи в долното поле и вие ще можете да го копирате и използвате в други приложения, електронната поща, смс, whatsapp, facebook и др.

Освен това, за да можете по-добре да разбирате чуждия език, ние имаме бутон, след натискането на който вие можете да чуете съответните думи с оригиналното им произношение. Това е идеалният преводач за вас, независимо от това дали учите чужди езици или пътувате в страна, където незнанието на езика може да се окаже пречка. Затова винаги, когато пътувате, трябва да вземате със себе си това изключително приложение!

Ако искате да споделяте преводите с приятелите си, вие можете просто да ги публикувате на стената си във facebook, да ги изпращате с помощта на Whatsapp, електронната поща, смс или друго приложение, инсталирано на мобилното ви устройство.

Ако не можете да пишете или искате друг човек да ви говори на чужд език, вие можете да използвате функцията за гласово разпознаване на преводача, с помощта на която произнесените думи веднага се превеждат и се трансформират в текст. За тази цел трябва просто да натиснете иконата с микрофон!

Използването на настоящото приложение е 100% безплатно, но трябва да имате интернет-връзка (WiFi или 3G), за да получите достъп до сървъра за превод.

Настоящият преводач поддържа 40 различни езика, което ви позволява да превеждате без каквито и да било ограничения с помощта на едно и също приложение.

Преводачът поддържа следните езици: (en) английски (es) испански (pt) португалски (de) немски (hu) унгарски (ar) арабски (id) индонезийски (bg) български (ca) каталонски (it) италиански (cs) чешки (ja) японски (zh-CHS) китайски (опростен) (lv) латвийски (zh-CHT) китайски (традиционен), (lt) литовски, (ko) корейски (ms) малайски (ht) хаитянски (no) норвежки (da) датски (fa) персийски (sk) словашки (pl) полски (sl) словенски (ro) румънски (et) естонски (ru) руски (fi) финландски (sv) шведски (fr) френски (th) тайландски (gr) гръцки (tr) турски (I) иврит (uk) украински (hi) хинди (ur) урду (mww) хмонг дау (vi) виетнамски (nl) холандски.

Ако преводачът ви харесва, ние ще ви бъдем благодарни да ни дадете положителна оценка, за да можем да продължим развитието на приложението. Ние ще се радваме да чуем мненията и препоръките ви.

Благодарим ви, че използвате нашия преводач!

Kostenloser Übersetzer


Kostenloser Übersetzer
 🇩🇪
Probleme mit der Kommunikation? Reisen? Studien?
1Jetzt können Sie die direkt in und aus 40 verschiedenen Sprachen übersetzen, wann immer Sie wollen, auf Ihrem mobilen Gerät oder Tablet! Schreiben Sie einfach den Text, den Sie übersetzen möchten, wählen Sie die Ausgangs- und die Zielsprache und drücken Sie die Schaltfläche “Übersetzen“. In dem Feld unter dem Text wird die Übersetzung angezeigt und kann in eine beliebige andere Anwendung kopiert werden, E-Mail, SMS, whatsapp, Facebook oder was auch immer Sie wollen.

Darüber hinaus werden Sie ein besseres Verständnis der übersetzten Sprache haben, weil wir eine Taste eingearbeitet haben, mit der Sie die Worte mit dem ursprünglichen Akzent wiedergeben können. Wenn Sie die Sprache lernen oder wenn Sie nach Ausland reisen, wo die Sprache eine Barriere bedeuten könnte, dies ist ein perfekter Übersetzer für Sie. Sie sollten nicht ohne diese großartige Applikation reisen!

Wenn Sie Ihre Übersetzungen mit ihren Freunden teilen wollen, können Sie sie einfach direkt auf Ihrer Facebook-Pinnwand veröffentlichen, über Whatsapp, E-Mail, SMS oder eine andere Anwendung senden, die Sie auf Ihrem mobilen Gerät installiert haben.

Für den Fall, dass Sie nicht schreiben können, oder wenn Sie wünschen, mit einer anderen Person in Fremdsprache sprechen, können Sie mithilfe der Spracherkennung, die in diesem Übersetzer verfügbar ist die gesprochenen Worte aufzeichnen und die werden sofort auf verständliche und umsetzbare Weise als Text auf dem Bildschirm erscheinen. Drücken Sie einfach auf das Symbol Mikrofon und los geht’s!

Die Nutzung dieser Applikation ist 100% kostenlos und offen, aber Sie müssen über eine Internetverbindung (WiFi oder 3G) für den Zugriff auf die Übersetzungsserver verfügen.

Es sind 40 verschiedene Sprachen verfügbar, so können sie ohne Grenzen in der gleichen Applikation übersetzen.

Der Übersetzer bietet folgende Sprachen an: (es) Spanisch (en) Englisch (pt) Portugiesisch (de) Deutsch, (hu) Ungarisch (ar) Arabisch (id) Indonesisch (bg) Bulgarisch, (ca) Katalanisch (it) Italienisch (cs) Tschechisch (ja) Japanisch (zh-CHS) Chinesisch (Vereinfachtes) (lv) Lettisch (zh-CHT) Chinesisch (trad.), (lt) Litauisch, (ko) Koreanisch (ms) Malay (ht) Haiti, (no) Norwegisch (da) Dänisch (fa) Persisch (sk) Slowakisch (pl) Polnisch (sl) Slowenisch (ro) Rumänisch (et) Estnisch (ru) Russisch (fi) Finnisch (sv) Schwedisch (fr) Französisch, (th) Thai (die) Griechisch (tr) Türkisch (I) Hebräisch (uk) Ukrainisch (hi) Hindi (ur) Urdu (mww) Hmong Daw, (vi) Vietnamesisch (nl) Niederländisch.

Wenn der Übersetzer ihnen gefällt, bedanken wir uns, dass sie uns positiv bewertet haben, damit wir uns weiter verbessern können. Ihre Meinung freut uns sehr.

Vielen Dank, dass Sie unseren Übersetzer benutzt haben!

Tradutor grátis

Tradutor Gratuito 🇧🇷

Problemas de comunicação? Viagens? Estudos?

Captura de pantalla 2015-04-09 a las 16.02.31Agora você poderá traduzir de forma instantânea de e para 100 idiomas diferentes quantas vezes desejar, e tudo a partir do seu celular ou tablete! Simplesmente escreva a frase que deseja traduzir, selecione o idioma de origem ao qual deseja fazer a tradução e pressione o botão “Traduzir”, no quadrado abaixo mostrará o texto traduzido e pronto para ser copiado a qualquer outro aplicativo, e-mail, sms, whatsapp, facebook ou o que você quiser.

Além disso, para você tenha uma melhor compreensão da linguagem traduzida, dispomos de um botão que pronuncia as palavras com o acento original. Seja porque você está aprendendo o idioma ou porque vai viajar a um país onde o idioma poderá ser uma barreira, este é o tradutor perfeito para você. É o aplicativo de tradução sem o qual você não deveria sair de viagem!

Se, além disso, você quiser compartilhar sua tradução com seus amigos, poderá publicá-la diretamente em seu edital do Facebook de forma simples, enviá-la por WhatsApp, e-mail, sms ou qualquer outro aplicativo que tiver instalado em seu móvel.

Em caso de que não possa escrever, ou desejar que uma pessoa falante de outro idioma te fale, você poderá usar o reconhecimento de voz que traz este tradutor e imediatamente a palavra falada passará a ser texto legível e traduzível, só pressione o ícone do microfone e pronto!

O uso deste aplicativo é 100% gratuito e libre, mas é necessário dispor de uma conexão a internet (Wifi ou 3G) para conseguir acessar o servidor de traduções.

Dispomos de 100 idiomas diferentes para que você possa traduzir sem limites no mesmo aplicativo.

Os idiomas disponíveis deste tradutor são: (es) Espanhol, (en) Inglês, (pt) Português, (de) Alemão, (hu) Húngaro, (ar) Árabe, (id) Indonésio, (bg) Búlgaro, (ca) Catalão, (it) Italiano, (cs) Checo, (ja) Japonês, (zh-CHS) Chinês (simp), (lv) Letônio, (zh-CHT) Chinês (trad), (lt) Lituano, (ko) Coreano, (ms) Malaio, (ht) Haitiano, (no) Norueguês, (da) Danês, (fa) Persa, (sk) Eslovaco, (pl) Polonês, (sl) Esloveno, (ro) Romeno, (et) Estônio, (ru) Russo, (fi) Finlandês, (sv) Sueco, (fr) Francês, (th) Tailandês, (el) Grego, (tr) Turco, (he) Hebreu, (uk) Ucraniano, (hi) Hindú, (ur) Urdu, (mww) Hmong Daw, (vi) Vietnamita, (nl) Holandês.

Se o tradutor lhe agradada, o agradeceremos e pedimos que nos qualifique positivamente para que sigamos melhorando e agradecemos muito suas opiniões.

Muito obrigado por usar nosso tradutor!

Translate: text & voice translator

Free Translator 🇺🇸

Problems with communication? travel? studies?

Captura de pantalla 2015-04-09 a las 15.58.32Now you can instantly translate to and from 40 different languages whenever you want, from your mobile device or tablet! Simply type the phrase you want to translate, select the source language and the language into which you want to do the translation and press the “Translate” button. In the box below the text, the translation will be displayed and ready to be copied to any other application, email, sms, whatsapp, facebook, deepl or whatever you want.

Moreover, so you have a better understanding of the translated language, we have a button that says the words with the original accent. Whether it’s because you’re learning languages or because you’re traveling to a country where the language could be a barrier, this is perfect translator for you. You shouldn´t travel without this great application!

If you want to share your translations with your friends, you can easily publish directly to your facebook wall, send it through Whatsapp, email, sms or any other application you have installed on your mobile device.

In case you can not write, or if you wish another person to speak to you in another language, you can use the voice recognition available in this translator and immediately the spoken words will happen to be readable and translatable in a text. Just press the microphone icon and go!

The use of this application is 100% free and open but you must have an internet connection (WiFi or 3G) to access the translation server.
40 different languages are available so you can translate without limits in the same application.

The languages offered by this translator are: (en) Spanish (es) English (pt) Portuguese (de) German, (hu) Hungarian (ar) Arabic (id) Indonesian (bg) Bulgarian, (ca) Catalan (fr) Italiano (cs) Czech (ja) Japanese (zh-CHS) Chinese (simp) (lv) Latvian (zh-CHT) Chinese (trad), (lt) Lithuanian, (ko) Korean (ms) Malay (ht) Haitian, (no) Norwegian (da) Danish (fa) Persian (sk) Slovak (pl) Polish (sl) Slovenian (ro) Romanian (et) Estonian (ru) Russian (fi) Finnish (sv) Swedish (fr) French, (th) Thai (the) Greek (tr) Turkish (I) Hebrew (uk) Ukrainian (hi) Hindi (ur) Urdu (mww) Hmong Daw, (vi) Vietnamese (nl) Dutch.

If the translator is to your liking, we thank you to qualify us positively to further improve. We appreciate very much your opinions

Thank you very much for using our translator!

 

 

Traductor gratis

Traductor Gratis 🇪🇸

¿Problemas de comunicación? ¿Viajes? ¿Estudios?

Traductor español Ahora podrás traducir de forma instantánea desde y hacia 100 idiomas diferentes cuantas veces quieras, y todo desde tu celular o tablet! Simplemente escribe la frase que deseas traducir, selecciona el idioma de origen y el idioma al cual deseas hacer la traducción y presiona el botón “Traducir”, en el recuadro de abajo se mostrara el texto traducido y listo para poder copiarse a cualquier otra aplicación, email, sms, whatsapp, facebook o lo que tú quieras.

Además, para que tengas una mejor comprensión del lenguaje traducido, disponemos de un botón que pronuncia las palabras con el acento original. Ya sea porque estás aprendiendo idiomas o porque vas a viajar a un país donde el idioma podría ser una barrera, este es el traductor de idiomas perfecto para tí. Es la aplicación de traducción sin la cual no deberías salir de viaje!

Si además quieres compartir tu traducción con tus amigos, podrás publicarla directamente en tu muro de facebook de forma sencilla, enviarla por Whatspp, email, sms o cualquier otra aplicación que tengas instalada en tu móvil.

En el caso de que no puedas escribir, o que desees que una persona que habla otro idioma te hable, podrás utilizar el reconocimiento de voz que trae este traductor e inmediatamente la palabra hablada pasara a ser texto legible y traducible, sólo presiona el ícono del micrófono y listo!

El uso de esta aplicación es 100% gratuito y libre pero es necesario disponer de una conexión a internet (Wifi o 3G) para poder acceder al servidor de traducciones.

Disponemos de 100 idiomas diferentes para que puedas traducir sin límites en la misma aplicación.

Los idiomas de los que dispone este traductor son: (es) Español, (en) Inglés, (pt) Portugués, (de) Alemán, (hu) Húngaro, (ar) Árabe, (id) Indonesio, (bg) Búlgaro, (ca) Catalán, (it) Italiano, (cs) Checo, (ja) Japonés, (zh-CHS) Chino (simp), (lv) Letón, (zh-CHT) Chino (trad), (lt) Lituano, (ko) Coreano, (ms) Malayo, (ht) Haitiano, (no) Noruego, (da) Danés, (fa) Persa, (sk) Eslovaco, (pl) Polaco, (sl) Esloveno, (ro) Rumano, (et) Estonio, (ru) Ruso, (fi) Finlandés, (sv) Sueco, (fr) Francés, (th) Tailandés, (el) Griego, (tr) Turco, (he) Hebreo, (uk) Ucraniano, (hi) Hindi, (ur) Urdu, (mww) Hmong Daw, (vi) Vietnamita, (nl) Holandés.

Si el traductor es de tu agrado, te agradecemos que nos califiques positivamente para seguir mejorando y agradecemos mucho tus opiniones

Muchas gracias por utilizar nuestro traductor!